Hallo allemaal,

Wij zijn van Stichting LOEK@YOU. We bieden jeugdzorg door individuele begeleiding aan kinderen en jongeren die uitvallen uit onderwijs of het op school heel erg moeilijk vinden. Daarnaast ontwikkelen en begeleiden we verschillende welzijnsprojecten voor kwetsbare mensen. De projecten hebben als doel om mensen weer mee te laten doen in de maatschappij, mensen te laten ontmoeten en te laten genieten.

Momenteel bevindt u zich op ons online platform. Doordat het Corona virus ons land teistert, is deze website in het leven geroepen. Wij staan bekend als omdenkers, als een stichting die meestal wel raad weet met “moeilijkheden.” In zorg op afstand via LOEK@BLOG, dit online platform, vonden wij een oplossing.

In eerste instantie is deze website ontwikkeld voor ouders/opvoeders, kinderen en vakspecialisten van Stichting LOEK@YOU. Ondertussen zijn er ook vele (corona) thuiszitters en ouders bijgekomen, die wellicht ook plezier van dit platform kunnen ondervinden.

Wekelijks wordt de website met educatieve activiteiten, uitdagende challenges en andere prikkelende zaken aangevuld. Veel materiaal op dit platform kan gebruikt worden tijdens begeleidingsactiviteiten van Stichting LOEK@YOU, maar zijn natuurlijk ook interessant voor andere momenten.

We hopen dat LOEK@BLOG voor bezoekers een interessant platform wordt in bijzondere tijden zoals deze en wensen we jullie veel plezier toe.

Team Stichting LOEK@YOU

www.lerenopeigenkracht.nl