In gesprek met je kind

Mijn naam is Mieke en sinds half mei 2021 werkzaam bij Loek@you als jeugdzorgwerker. Ik ben moeder van 2 dochters.  
Hiervoor heb ik gewerkt als jeugdwerker bij een organisatie in Eindhoven. Hier waren we vooral gefocust op talentontwikkeling bij jongeren. We richtte ons op 5 pijlers: sport, educatie, cultuur, werken en gezondheid. Ik was als jeugdwerker actief binnen de pijler gezondheid.  
De laatste jaren heb ik me middels cursussen en trainingen gespecialiseerd. Als projectleider heb ik ruime ervaring opgedaan in het werken met jeugd en hun gezin m.b.t. de thema’s preventie en training op seksuele vorming en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, relaties, weerbaarheid, empowerment en opvoeding van pubers.  
Ik maak moeilijke onderwerpen als o.a. seksualiteit en relatievorming op een luchtige manier bespreekbaar waardoor de jeugd en hun omgeving zich op hun gemak voelen.  
 
Hoe moet je reageren als je kind naar porno op internet kijkt? Wanneer vertel je aan je kind waar baby’s écht vandaan komen? Vanaf welke leeftijd mag het vriendje/ vriendinnetje van je dochter/ zoon blijven slapen? Welke gevaren schuilen achter social media?  

Natuurlijk is er geen passend of sluitend antwoord op bovenstaande vragen. Maar het gesprek aangaan met kinderen is belangrijk. Er zijn richtlijnen en handvatten voor iedere leeftijdscategorie. Meestal ga je pas met je kind in gesprek als er iets is gebeurd. Ze hebben bijvoorbeeld iets gehoord via via en komen met vragen bij jou, of je ontdekt dat ze iemand wel heel speciaal vinden.
Wat weten kinderen zelf al? Is het passend bij de leeftijd?  
Het gesprek mag vooral luchtig zijn. Maak er geen moet van. Het kan helpend zijn om het tijdens een activiteit te doen. Bijvoorbeeld in de auto, tijdens het afwassen. En begin vooral niet zomaar uit het niets over dit onderwerp. Zorg dat er een aanleiding is voor het gesprek. Seksualiteit is onderdeel van de opvoeding en is niet raar. Probeer het onderwerp niet ongemakkelijk of raar te laten zijn, grapjes maken kan best.  

De 6 gedragscriteria van het vlaggensysteem kunnen hierbij helpend zijn. Het vlaggensysteem helpt iedereen om seksueel gedrag van kinderen en jongeren eerlijk te beoordelen en heel belangrijk: er gepast op te reageren. 

Gedragscriteria: 
De zes criteria van het Vlaggensysteem helpen je seksueel gedrag te duiden: is het gedrag gezond of grensoverschrijdend? De criteria zijn: toestemming (1), vrijwilligheid (2), gelijkwaardigheid (3), leeftijds- of ontwikkelingsadequaat (4), contextadequaat (5) en zelfrespect (6). 

Wederzijdse toestemming. Je wilt het allebei. Er zijn geen twijfels. 

Gelijkwaardigheid: Beide partijen hebben evenveel te zeggen. De een overheerst de ander  dus niet.  

Context: Passend bij de context of omgeving. Het gebeurt op de juiste plek. Het stoort of  choqueert niemand.  

Vrijwilligheid: Er is geen sprake van dwang of (sociale) druk 

 Leeftijd of ontwikkeling: Passend bij de leeftijd of ontwikkeling. Het past bij de leeftijd. Een  of beide zijn niet te jong 

Zelfrespect: Je doet jezelf of een ander geen pijn of verdriet. Je brengt jezelf niet in gevaar. 

Het gedrag wordt gekoppeld aan een normatieve lijst. Daarin staat wat passend is bij de leeftijd, per leeftijdscategorie uitgewerkt wat “normaal” is. Bovenstaande criteria kunnen helpend zijn om het gedrag te begrijpen als ouders en vooral belangrijk het gesprek erover aan te gaan. 
Voor meer informatie over het vlaggensysteem wil ik verwijzen naar: www.vlaggensysteem.nl


Voor meer informatie over het gesprek aangaan over seksualiteit is het boek: Help, mijn kind denkt aan seks van Goedele Liekens, een aanrader. 
Mochten er vragen zijn over bovengenoemde thema’s of andere vragen, ik ben uiteraard bereikbaar via: mieke@lerenopeigenkracht. Of bel 040-3046797 

 
 
.  

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *